Replik till ”Verksta’n i full gång

By Bengt Oberger (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Bengt Oberger (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Det är en minst sagt motsägelsefull insändare Magnus Gunnarsson (MP) skrivit som svar på vårt inlägg gällande vikten av snabbfotat och brett arbete för att få igång bostadsbyggandet i Skara.

Slutsatsen av hans argumentation: ” det krävs ett långsiktigt hållbart och välgenomtänkt arbete där inte snabbhet är det som ska styra”, blir på stället marsch.


Den hållbarhetsivrande miljöpartisten anser samtidigt att högt klassad jordbruksmark ska tas i anspråk för byggande. Detta med grumlig argumentation att inget kommer att ske på många år gällande de planerna.
Precis som (S) argumenterar Gunnarsson att breda lösningar ska sökas över blockgränserna. Men vad gör han och övriga i den S-ledda konstellationen för att nå dit? Det behövs två för att dansa tango. Om dessa partier lyssnat på oss vet de att vi stödjer Skaras bostadsförsörjningsprogram och att våra yrkanden handlar om marginella justeringar för att uppnå helhet samt snabba på takten. Vår signal vid kommunstyrelsemötet var tydlig och att nu komma i efterhand är föga konstruktivt.


Och så vill MP-representanten att Skaras politiker ska anamma en strategi hämtad från orienteringsskogen: ”Det är bättre att springa rätt än att springa snabbt.” Våra tre partiers (M, C, Kd) yrkanden handlar om att det sannerligen går att springa både rätt och snabbt. Låt oss nu lämna startblocken tillsammans för Skaras framtid!


Elisabet Stålarm (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.