Moderaterna har en hög ambitionsnivå för skolan!

Emma Ophus framhåller skola och utbildning som en Moderat kärnfråga!
Emma Ophus framhåller skola och utbildning som en Moderat kärnfråga!
På årets första kommunfullmäktige måndagen den 29/2 stod ett antal frågor rörande barn och utbildning på dagordningen. Det handlade om storleken på Skaras barngrupper och om tryggheten för våra elever och lärare i deras skol- och arbetsmiljö.
Aktuella och mycket angelägna frågor!

Vi i Moderaterna anser för det första att trygghet i skolan kräver närvarande och kvalificerad personal, varför vi gjort viktiga satsningar på just detta i våra budgetalternativ tillsammans med C och Kd. Tyvärr visar majoritetens budget att man i direkt motsats till detta drar ner på lärare och innehåll för våra barn och ungdomar, medan istället lokalkostnaderna skenar.

För det andra är det anmärkningsvärt att kommunalrådet själv i kommunfullmäktige medger att deras ambitionsnivå för skolan i Skara är lägre än vår. Särskilt bör vi lägga detta på minnet med tanke på de drastiskt sjunkande resultat som skolorna i Skara uppvisat sedan den S-ledda ledningen tagit över.

Att Skara ska ha en hög ambitionsnivå, satsa på innehåll och självklart söka (och lyckas med att söka) de statsbidrag som kan bidra till att alla barn och ungdomar i Skara får den bästa utbildningen och den trygghet som de förtjänar är en avgörande framtidsfråga.

Emma Ophus (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.