Upp till bevis!

By Bengt Oberger (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Bengt Oberger (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Nu måste S & co leverera i byggfrågan
Det är med beklagande jag konstaterar att givande och tagande ska vara enkelriktat i Skaras politik. Åtminstone ur den styrande konstellationens synvinkel. Det osäkra majoritetsförhållandet i Skaras kommunfullmäktige borde leda till eftertanke och ett klädsamt mått av ödmjukhet.
Kommunalrådets påstående i talarstolen, att M-, C-och Kd:s ändringsyrkanden till det framlagda bostadsförsörjningsprogrammet, handlade om ”att plocka poäng i talarstolen”, var onödigt och insinuant. Detta om viljan till samsyn gällande viktiga framtidsfrågor verkligen finns. Det politiska fotarbetet handlar om att ta beslut och se till att         dessa genomförs.

De ändringsyrkanden vi fick igenom innebär ett fördjupat helhetstänkande gällande bostadsbyggandet. Precis som den styrande konstellationen vill vi tre samarbetspartier att byggnation på Stationsområdet prioriteras. Men den tidigare detaljplanerade Vattentornsparken ska finnas med i sammanhanget. Detta är inget som fördröjer processen.

Skara kommun har möjlighet att erbjuda olika typer av boende. Allt för länge har kommunen blundat för den lockelse som tomter på landsbygden utgör för många familjer. Inte minst tomter i sjönära läge. Att ta fram plan (LIS) för detta ska inte skjutas på framtiden.

Skara kommun har en stor markreserv. Något som varit tyst om alldeles för länge. Marknadsföring och information måste till. Våra grannkommuner är tydliga i sitt budskap till marknaden.

Skara utgör navet i den västsvenska jordbruksbygden. Då är det helt fel att ta högt klassad jordbruksmark i anspråk för bostadsbyggande. Därför plockade vi bort Hagabacken ur förslaget.

Kommunalpolitik är inget slag där kampen går ut på att förgöra motståndaren. Politik på gräsrotsnivå handlar om att tillsammans utveckla kommunen till invånarnas fromma. Detta givetvis med avstamp ur partiernas ideologiska skillnader. Men om ord ska leda till handling krävs aktivt lyssnande och en genuin vilja att mötas på halva vägen. Denna inställning verkar dessvärre inte delas av den styrande konstellationen.
Upp till bevis, lyder uppmaningen till den styrande konstellationen. Det vill till att dessa fyra partier: S, MP, Liberalerna och V, visar att de vekligen förmår att förvandla beslut till verkstad. Något som man hävdar att man har förmåga till.


Elisabet Stålarm (M), oppositionsråd, Skara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.