Årsmöte

Elisabet Stålarm tackar riksdagsman Sten Bergheden för det uppskattade inledningstalet.
Elisabet Stålarm tackar riksdagsman Sten Bergheden för det uppskattade inledningstalet.
Måndag 22 februari höll Skaramoderaterna årsmöte.

Före mötet inledningstalade riksdagsman Sten Bergheden. I fokus låg frågor som är angelägna för Skara och regionen, t.ex. sunda och långsiktigt hållbara satsningar på järnväg och trafiknät, en fråga som Moderaterna driver med sikte på att företagande och infrastruktur ska fungera, och stad och landsbygd knytas ihop. Sten Bergheden tog också upp hur viktigt det är med finansieringsmöjligheter för att ta körkort, så att de höga kostnaderna för att ta körkort inte ska bli en tröskel som skapar utanförskap genom att utesluta t.ex. unga från möjlighet till arbete. Sten Bergheden utvecklade även några av sina hjärtefrågor t.ex. jakt och viltvård. ”Vi måste föra en politik som långsiktigt tar hänsyn till såväl miljö som berörda näringar” underströk Bergheden.

Skaramoderaternas årsmöte var fullsatt!
Skaramoderaternas årsmöte var fullsatt!

Därefter vidtog årsmötet. Oppositionsråd Elisabet Stålarm omvaldes till ordförande för Moderaterna i Skara, och presenterade en årsredovisning som visar att Skaramoderaterna står starka både i arbetet för ett ännu bättre Skara idag och i arbetet med att förbereda sig inför nästa val. ”Vi har siktet på framtiden – en stark utveckling för Skara, varför vi nu spetsar vår politik genom att utgå från de viktigaste frågorna för Skara idag och de bästa lösningarna för i morgon.” framhöll Elisabet Stålarm.

Ett fullsatt årsmöte avslutade kvällen efter avslutande tack till aftonens gäster, samt mötets ordförande Jan-Olof Bohlin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.