Moderat politik för Skara!

Moderaterna i Skara grundar sin politik i en strävan efter att använda varje skattekrona optimalt, för att få ut största möjliga nytta för varje skarabo. Vi anser också att Skaras naturliga resurser måste användas för att stärka Skara, så att alla som bor, arbetar och startar företag i Skara får ut den trygghet, kvalitet och service som gör Skara till den plats där man vill leva och verka.

Det är därför med glädje Moderaterna står bakom det arbete med att förstärka näringarna kring Hornborgasjön som nu genomförs. Ett hållbart och innovativt koncept för att tillvarata denna unika plats som tillgång gynnar vår kommun. Skaras ställning som attraktiv besöksort kommer ytterligare att stärkas, vilket Moderaterna alltid har sett som en viktig fråga.

Moderaterna är stolta över att flera av de idéer som tagits fram av oss nu kommer Skara till nytta i de planer för bostadsbyggande som nu ska förverkligas. Med beslut om nya seniorboenden och förtätningar av centrum kommer inte bara attraktiva bostäder att kunna erbjudas, utan Skara kommer också att bli vackrare och tryggare.

I vårt arbete med att tillvarata Skaras invånares och näringars intressen möter vi dock motstånd från den politiska majoriteten. I kommunstyrelsen idag lades en mängd motioner fram för att utveckla och förbättra de politiska förslag som behandlades. Moderaternas ställningstaganden utgick från samarbetspartiernas vilja att alltid verka för hållbar utveckling och respekt för sund ekonomi. Samtliga yrkanden utom det sista var gemensamma yrkanden för M C och Kd. Bläddra genom våra yrkanden nedan! (Samtliga röstades ner i kommunstyrelsen av den politiska majoriteten).

Skara kan njuta av ett rikt och framgångsrikt idrottsliv. Inte minst ungdomsverksamheten bidrar till att Skara är en underbar plats för barnfamiljer att bo på. Att nu få vara med och fatta beslut om satsningar på idrottshallen som bidrar till Skaras idrottsliv på högsta nivå är en stor glädje, och vi vet hur viktig inspiration våra A-lags verksamheter bidrar med för våra barn och ungdomar.

I kväll håller vi alla tummar för ännu en seger för Skara HF!

livebooklet.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.