Moderaternas politik tar ansvar!

Från Moderaterna lyftes i en motion att förra året drabbades flera kommuner av extra hög nederbörd och därmed översvämningar. De kommuner närmast Skara som drabbades var Vara, Kvänum och Kristinehamn. Var och när översvämningar kommer att drabba nästa gång går inte att förutsäga, I sämsta fall kan även Skara drabbas. Det måste därför finnas god beredskap för att mildra effekten av hög nederbörd och ansamlingar av vatten. I enlighet med den Moderata motionen beslutade nämnden för service och teknik att göra en utredning kring hur det ser ut med våra bäckar och åar och om de kan svälja stora vattenflöden eller om det behövs rensning, uppgrävning etc.

20130113_123405

Utredningens resultat har nu presenterats.

Nämnden för service och teknik beslutar att fastställa åtgärdsplan för åar i Götene 2015-2019 och bäckar i Skara för 2015-2019.
Gata/park har gjort en investering av de vattendrag som ligger inom vårt ansvarsområde. Inventeringen har resulterat i åtgärdsplaner som beskriver vads som bör åtgärdas och en uppskattad kostnad för dess åtgärder.

Inom 2016 års budget ryms åtgärderna i Skaras bäckar och Götenes åar. För perioden 2017-2019 krävs ramförstärkning i både Skara och Götene för att åtgärdsplan ska kunna genomföras.

Tack vare förutseende och kunnighet bakom den Moderata motionen kommer nu alltså åtgärder att vidtas som ger Skaraborna ökad trygghet. Moderat ansvarsfull politik ger direkt mervärde för alla som bor i Skara!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.