Snart kris i äldrevården!

Omsorgsnämnden fick redan 2011 uppdraget att ta fram förslag på nytt särskilt boende. Bakgrunden är att Skarahemmet och Viktoriagården med 22 respektive 39 platser är förvaltningens äldsta särskilda boenden och de uppfyller inte längre uppställda krav för våra vårdtagare. Ombyggnation av lokalerna har diskuterats, men inga bra lösningar har hittats. Till detta kommer gjorda demografiutredningar som visar att kommunen 2025 kommer att behöva ytterligare 44 platser på särskilt boende, med en fortsatt ökning framåt!

Skara ska vara en bra plats att leva - för alla!
Skara ska vara en bra plats att leva – för alla!

Det uppdrag som omsorgsnämnden fick 2011 resulterade i ett förslag om nybyggnation av ett boende på Tegla-gärdet i anslutning till Viktoriagården. Arkitekttävling gjordes och förslag presenterades samt ett flertal olika placeringar presenterades under 2012. Tanken var att få fart på byggnationen så att inflyttning skulle kunna ske under slutet av 2014, då hyreskontraktet på Skarahemmet löpte ut. Tyvärr kunde inte enighet nås om placeringen, varför tidsplanen gjordes om och eventuell inflyttning är nu skjuten på framtiden. Det planerade bygget beräknades då (2012) till en ungefärlig kostnad om 100 Mkr.

Faktaunderlaget vad avser dagens och framtidens behov är tydligt. Bristen på särskilda boenden gör att omhändertagandet av våra äldre nu balanserar på gränsen till det tillåtna. Politiskt ansvarstagande innebär att ge denna fråga högsta prioritet. Är majoriteten av en annan uppfattning?

Markus Hagberg
Anita Hammar
Leif Chressman
Annika Abrahamsson, Moderata ledamöter i Omsorgsnämnden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.