Djäkneskolan – viktig profilbyggnad

Allting har en början och ett slut. Detta gäller även Arbetsgruppen för Djäknehuset. Detta historiska omtag för en av Skaras viktigaste profilbyggnader. Från vårt moderata håll har vi hela tiden hävdat att tidigare arkitektförslag bör förpassas till papperskorgen.

Djäknehuset får inte bli en byggnad utan liv och mening.
Djäknehuset får inte bli en byggnad utan liv och mening.

För att kunna ta ställning till Djäkneskolans/husets framtida användning bör därför ny konsult anlitas. Något som vi framfört muntligen vid alla möten samt även som ett skriftligt yrkande vid arbetsgruppens sista möte. Denna nya konsult bör utreda fastighetens framtida möjligheter likaså vad olika alternativ innebär i form av kostnader. Kommunen klarar inte hur stora investeringskostnader som helst.

Djäkneskolan/huset är en tillgång för centrala Skara. Men om inte huset fylls med verksamhet och därmed människor får den delen av centrum snart en karaktär av övergivenhet och nedgång. En plats dominerad av kajor.
Nu avvaktar vi fortsatt arbete och resultatet av ett äkta omtag i frågan. Sedan är det dags att ta ställning en gång för alla.

Elisabet Stålarm (M) Oppositionsråd

Sven-Olof Ask (M) Gruppledare

2 reaktion på “Djäkneskolan – viktig profilbyggnad

 • 12 april, 2016 kl. 12:46
  Permalänk

  Ser att inlägget ovan är fr september 2015. Tror vi är många Skara-bor, som är väldigt kritiska till att Djäkneskolan ska(?) bli kontor för kommunledningen. Skara vill gärna framstå som en kulturstad och önskar många turistbesök. Och nu upprepar jag det ni skrev ovan: det lär bli en ännu tommare centrum under turistsäsong (och även f ö) om Djäkne blir kontor. Om det i stället blir ett (fantastiskt) kulturhus, skulle det kunna bli lite folkliv på sta´n. Förslag på innehåll: fritidsgård, seniorcafé, föreningslokaler, en liten restaurang/pub, konstutställningar, barnteater, Charlies teater, föredrag, musikföreställningar i aulan, lokaler för musikskapande unga, operaföreställningar från Metropolitan via länk, små kurser av olika – kanske tillfälliga – slag, en liten permanent loppis, olika, tillfälliga utställningar från muséet…… Ja, ni kan säkert komma på fler användningsområden. Har hört att M, C, Kd lade ner sina röster i Kommunfullmäktige(?) när ärendet var uppe. Varför? Och hur ser ni på saken nu? Ska ett så vackert och kulturell värdefull byggnad bli kontor?? Är det inte prioriterat att invånarna i Skara är de som ska ha tillgång till den? Det tycker jag och många med mig. Vad kan/vill ni göra? Eller är det hopplöst efter fp:s grodhopp över till ”andra sidan”?

  Svar
  • 12 april, 2016 kl. 17:34
   Permalänk

   Stort tack för Ditt inlägg.
   Vi delar Din åsikt angående Djäkneskolans framtida användning. Bekymret är bara att vårt förslag om utredning ang byggnadens användande inte tidigare vunnit gehör i kommunstyrelsen. Där har S+Mp+Fp (liberalerna) majoritet. Kommunfullmäktige har i budget för innevarande år avsatt 70 milj. i investeringsmedel för ombyggnation av Djäknehuset.
   Nu har kommunstyrelsen beslutat att dra igång förprojekteringen av projektet. Det kunde KS göra utan att först fråga fullmäktige. Därför valde vi att ej delta i beslutet.
   Vi har i nuläget ingen möjlighet att stoppa detta. Först när (om) det visar sig att projektet kommer att kosta mer än 70 milj. kan frågan på nytt tas upp i fullmäktige. Där har som bekant SD vågmästarroll och kan därmed stoppa projektet. Fast i kommunstyrelsen hade de samma åsikt som (s), dvs att starta stadshusbygget.

   Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.