Historiskt ögonblick!

Efter år av diskussioner och förberedelser har nu ett nytt förbund bildats för Moderaterna i Västra Götaland.

Charlotte Nordström   (foto: Kristina Gustafsdotter)
Charlotte Nordström vid Förbundsstämman (foto: Kristina Gustafsdotter)
Genom att bilda ett gemensamt förbund kan vi bli starkare, synligare och skarpare. I ett enat förbund kan kommunerna i Västra Götaland nyttja en gemensam struktur för effektivare administration, politikutveckling, kampanjorganisation o.s.v.

Skaramoderaterna deltog självklart i detta historiska beslut, och Charlotte Nordström gjorde ett uppskattat inlägg där hon betonade vikten av stöd till de Moderata kommunkretsarna.

– All politik är lokal, framhöll Charlotte Nordström, och därför måste vi understryka vikten av att hjälpas åt med att utveckla och stötta verksamma Moderater i kommunerna.

Förbundets ordförande Johnny Magnusson knöt i sitt slutanförande an till inlägget från Skaramoderaternas representant och betonade att det nya Förbundet kommer att lägga stor vikt vid att utveckla effektivt stöd till det politiska arbetet i kommunerna.

Anna Kinberg Batra: - Vi är starka och väl förberedda, Sverige behöver Moderat politik!
Anna Kinberg Batra: – Vi är starka och väl förberedda, Sverige behöver Moderat politik!

Invigningstalet vid det nya förbundets bildande hölls av partiledare Anna Kinberg Batra.

Anna Kinberg Batra ser det genomgripande utvecklingsarbete som nu äger rum inom Moderaterna som ett startskott för en framgångsrik valkampanj och en effektiv grundstruktur som kommer att möjliggöra en ytterligare förbättrad Moderat politik.

– Vi vill inte bara ha makten, vi vill leverera! förklarade partiledaren.

Med ett nytt förbund för Moderaterna Västra Götaland strävar vi mot gemensamma mål med större styrka och effektivitet.
Skaramoderaternas arbete med att använda detta för att göra Skara ännu bättre är redan påbörjat!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.