Samarbetspartierna vill att det ska gå att bygga!

Övrig fråga vid kommunstyrelsen 9/9 2015

Vi har under början av hösten kunnat konstatera att behovet av fler lägenheter är stort i Skara. Därom är vi eniga. Kommunstyrelsen har dessutom ansvar för samhällsbyggnadsfrågor samt strategiska utvecklingsfrågor.

Detta är i högsta grad en strategisk utvecklingsfråga för Skara . Vilket måste resultera i resolut agerande.

Det är attraktivt att bo nära stadskärnan.
Det är attraktivt att bo nära stadskärnan.

Därför vill vi tre partier (M,C, Kd) att kommunstyrelsen idag tar fasta på de konkreta möjligheter som finns och snabbt kommer till handling gällande byggnation på Bullerbytomten, kvarteret Munin samt Vattentornsparken.

Vi yrkar därför att Skara kommunstyrelse uppmanar styrelsen för det kommunala bostadsbolaget, Centrumbostäder, att snarast genomföra byggnation på Bullerbytomten samt i kvarteret Munin. Gällande Bullerbytomten ska byggnation ske enligt godtagbara premisser. I kvarteret Munin ska byggnation ske på ett ekonomiskt hållbart sätt. Med detta menas tillräckligt antal våningar. Om det är nödvändigt för att få rimlig ekonomisk avkastning kan detaljplanen revideras för att tillåta fler våningar.

Revidering av detaljplan för Vattentornsparken bör genomföras liksom detaljplan gällande Stationsområdet. Underlag för ovanstående förslag finns bland annat i den fördjupade översiktsplanen för Skara och planprogrammet för Stationsområdet.

Det bostadsförsörjningsprogram som är under framtagande får inte innebära fördröjning utan blir ett stöd i de fortsatta byggplanerna för centrala Skara liksom för resten av kommunen.

 

Skara den 9 september 2015

För M, C och Kd

 

Elisabet Stålarm                        Lars Berg                       Leif Brohede

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.