Moderata förslag för goda lösningar.

Förra året drabbades flera kommuner av extra hög nederbörd och därmed översvämningar. De kommuner närmast Skara som drabbades var Vara, Kvänum och Kristinehamn. Var och när översvämningar kommer att drabba nästa gång går inte att förutsäga, I sämsta fall kan även Skara drabbas. Det måste därför finnas god beredskap för att mildra effekten av hög nederbörd och ansamlingar av vatten.

20130113_123405

Förra året anmäldes 24.000 skador till försäkringsbolag och myndigheter i Sverige, till en kostnad av över 1.000 miljoner. Under 2013 var det bara 3500 skador till en kostnad av 180 miljoner. I slutet av 2014 tog vi Moderater  upp problemet i nämnden för service och teknik.  Nämnden beslöt att det skall göras en utredning kring hur det ser ut med våra bäckar och åar och om de kan svälja stora vattenflöden eller om det behövs rensning, uppgrävning etc.

 

Svaret kommer att presenteras på nämndens möte i oktober. Kristianstad är bäst i landet i arbete med att förebygga skador relaterade till ett förändrat klimat – vi Moderater vill att Skara ska eftersträva ett minst lika gott skydd. Beredskap är något man skaffar sig genom välstrukturerat arbete, i god tid!

Jan-Olof Bohlin (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.