Om majoritetens svar på bostadsbrist i Skara

Utredande i all oändlighet istället för beslut och agerande

Behovet är identifierat. Beslutsunderlag i form av fördjupad översiktsplan framtaget. Men steget från ord till handling är alldeles för långt i Skara. Signalerna är tydliga: det behöver blåsas liv i bostadsbyggandet i Skara. Särskilt byggande av hyreslägenheter. Tydliga krav har framförts såväl av invånare som av M och C. Vad är då den politiska majoritetens svar på detta? Jo, fortsatt utredande. Där ett bostadsförsörjningsprogram är svar på alla frågor. Ett program som vi ännu inte sett röken av. Kommunalrådet intygar att han också visst vill bygga – visa det då!

Skara har en vacker stadskärna!
Skara har en vacker stadskärna!

Skara står och stampar samtidigt som möjligheten till inflyttning av nya invånare och därmed utveckling av staden utgör en klar potential. Det finns redan ett genomarbetat underlag i form av den fördjupade översiktsplan som tagits fram av miljö- och byggnadskontoret. Detta enligt ett uppdrag i december 2014.

I kapitlet ”Ny bebyggelse” står inledningsvis: ”I den fördjupade översiktsplanen för Skara tätort föreslås både förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse samt utbyggnad av nya områden i anslutning till tätorten”. De områden i staden som främst lyfts fram som förtätnings- och omvandlingsområden är stadskärnan, stationsområdet, kvarteret Munin och Teglagärdet.

Skara är en charmig stad där det medeltida ursprunget visar sig i gatusträckningen i centrum. Byggnationen i centrum är ett resultat från skilda tidsepoker. Vi kan också stolt peka på byggnader signerade kända arkitekter som Zettervall, Åbom, Östberg och Tengbom. I detta sammanhang finns det plats för en stilla undran: vilka avtryck ska vår egen tid tillåtas lämna?

Stationsområdet lyfts i planen fram som ett område som skulle lämpa sig bra för ”högre blandbebyggelse av centrumkaraktär”. Kvarteret Munins öde har valsat runt i politiken och i pressen. Om inte om hade varit i form av höjdrädda folkpartister så hade där idag funnits såväl LSS-boende som attraktiva och centrumnära lägenheter.

Teglagärdet är ett annat attraktivt och centralt beläget markområde som lyfts fram i planen. Där står bland annat: ”I södra delen skulle högre bebyggelse kunna inrymmas, exempelvis stadsradhus i 2½ eller 3 plan. Teglagärdet kan även vara en lämplig plats för seniorbostäder.” Den nya högstadieskolans placering, närmare Skaraborgsgatan, innebär att utrymme finns för dessa byggplaner.

Det finns ingen anledning att fortsätta harvandet med planer och utredningar. Tid och kraft har resulterat i bra underlag. Vad som nu krävs är politisk kraft som innebär beslut och handling. Att vi inom politiken pekar med hela handen och talar om var nybyggnationen ska börja.

Elisabet Stålarm (M)                                                                                         oppositionsråd

En reaktion på “Om majoritetens svar på bostadsbrist i Skara

  • 16 oktober, 2015 kl. 09:20
    Permalänk

    Bra! Elisabeth att du påtalar detta med bostadsbristen och behovet av att ha kontroll på hur mycket bostäder man måste bygga pgr av befolkningsökningen. Det verkar finnas en naivitet kring detta hur mycket människor man kan pressa in i en kommun utan att tillförsäkra dem ett sånt basalt behov som bostad. Har politikerna övergett målet att alla ska ha ett värdigt boende?

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.