Omsorgens utmaningar kräver större resurser!

Skara kommun står inför en lång rad stora utmaningar, och det är dags att börja tala klarspråk! Utifrån vårt ansvar som folkvalda i Skara kommuns Omsorgsnämnd ser vi med stor oro på utvecklingen. Omsorgsförvaltningen med dess personal gör ett stort och viktigt arbete, och flera undersökningar, bland annat inom äldreomsorgen, visar att de som kommer i behov av kommunens omsorg är nöjda. Samtidigt har Skaras s.k. socioekonomiska situation förändrats, och trycket på förvaltningen har ökat stort. Några exempel:

Arbetslösheten är högre i Skara än i andra kommuner i Skaraborg, och fler människor lever med försörjningsstöd. Omkring fem procent av Skara kommuns invånare lever eller har levt på försörjningsstöd. Det är en mycket hög siffra. De senaste åren har antalet hushåll som lever på försörjningsstöd ökat med omkring 200. Många av dessa är nyinflyttade.

Den första åtgärden mot socialt utanförskap är arbete. Tvärtemot vad som ofta hävdas är dessvärre politikens möjlighet att ”fixa fram” arbetstillfällen högst begränsad. Arbeten skapas först och främst av och i aktiva företag, vilket i sin tur kräver goda villkor. Förutsättningen för arbete är utbildning. Invånare i Skara kommun har dock i jämförelse en lägre utbildningsnivå, och många nya svenskar har, om alls, högst bristfällig skolgång.

Vi vill satsa på kärnverksamheten i Skara!
Vi vill satsa på kärnverksamheten i Skara!

Kommunens Omsorgsnämnd har under en lång rad av år visat negativa resultat; verksamheten har kostat mer än de tilldelade medlen. Sedan 2007 har förvaltningen minskat sina kostnader med omkring 30 miljoner kronor, trots detta har inte pengarna räckt. Samtidigt visar jämförelser med andra likvärdiga kommuner, att Skara kostnader generellt är låga. Från vår utgångspunkt är det uppenbart att situationen måste förstås så, att kommunens socioekonomiska situation genererar en högre kostnad än de tilldelade ekonomiska medlen, snarare än att förvaltningens ekonomi är misskött. Det är dags att politiker och beslutsfattare tar in detta faktum och gör något åt det!

Kan man då inte bara spara sig ner till plus/minus/noll-resultat? Räcker det inte med lite tuffa åtgärder? Saken är inte så enkel. Verksamheten styrs av fler lagstiftningar. Det betyder att oavsett vad Kommunfullmäktige tilldelar Omsorgsförvaltningen för budget, så är vi skyldiga att leva upp till lagstiftningen. Människor har exempelvis laglig rätt till äldreomsorg, försörjningsstöd (om hårt ställda krav uppfylls), eller missbruksvård. Alternativet är att äldre lider i hemmet, att människor tvingas leva utan försörjning, att barn far illa eller att människor dör. Vår uppgift är att förhindra detta.

Om vi som politiker ser verkligheten sådan den är, om vi ser och erkänner de utmaningar som kommunen står inför när det gäller Omsorgens uppdrag, då måste vi satsa mer pengar. En kommuns första uppgift är att ge sina invånare trygghet och omsorg, grundläggande infrastruktur och en god skola. Allt annat kan man göra först när dessa första målsättningar är uppfyllda.

I jämförelse med dagens politiska majoritet är Alliansen – Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna – beredd att tillskjuta väsentligt mer pengar till bland annat Omsorgen, och bland våra fokusområden finns dels den åldrande befolkningens behov av vård och boende, dels den socioekonomiska situationen i Skara. Utifrån vårt budgetförslag vill vi under 2016 satsa sju miljoner (3,5 till äldreomsorgen och 3,5 till försörjningsstöd), fem miljoner 2017 och två miljoner 2018. Kommunens arbetsmarknadsenhet tillförs en miljon kronor under 2016 i syfte att minska arbetslösheten, och Barn- och utbildningsnämnden tillförs en halv miljon för arbetet med SFI-undervisning – en åtgärd som syftar till integration.

Skara kommuns sociala utmaningar kräver större ekonomiska resurser, allt annat är ansvarslöst!

 

Markus Hagberg (M), 2:e vice ordf. Omsorgsnämnden

Anita Hammar (M), ledamot

Leif Chressman (M), ledamot

Annika Abrahamsson (M), ersättare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.