Oppositionen satsar på Skara!

Vi moderater lägger tillsammans med centerpartiet och kristdemokraterna fram ett starkt budgetförslag som fokuserar på kommunens kärnverksamheter; barn, unga och de äldre. Genom ett helhetsgrepp, som främst riktas till omsorgen, barn- och utbildning samt kultur- och fritid, bemöter vi de socioekonomiska utmaningar som ger effekter på hela den kommunala ekonomin. Satsningar som i sig ska göra det möjligt att utveckla nya arbetsmetoder. I sammanhanget pekar vi bl a på vikten av att arbeta aktivt för LOV:ens intentioner.

Ett demokratiskt samhälles kvalitet bevisas av dess vilja att stötta de svagaste och mest utsatta. Socioekonomiska utmaningar får inte mötas med besparingar inom äldreomsorgen eller skolan. När omvärlden förändras och dess förändringar spiller ner i Skara kommun måste vi agera därefter. Här ser vi utvecklat och strategiskt integrationsarbete som en nyckelfråga. Nyanlända invånares kompetens och energi måste tas tillvara snabbare och mer fokuserat.

Skara ska vara en bra plats att leva - för alla!
Skara ska vara en bra plats att leva – för alla!

Vi tre partier följer en utstakad linje som tog sin början i den skattesats, 21,10 per skattekrona, som vi fick igenom vid höstens budgetförhandling. Det ekonomiska utrymmet använder vi nu till strategiska satsningar. För omsorgen innebär det 8 Mkr under 2016. Barn- och utbildning får totalt 9 Mkr under 2016 samt 7 Mkr under 2017 och 2018. Till Kultur och fritid anslås 500 000 kr/år under 2016 samt resten av planperioden. Detta bl a för att göra det möjligt att genomföra M-budgetens intentioner med satsning på ledarutveckling inom kultur- och fritidssektorn.

I vår budget utgår vi från ett helhetsperspektiv men det är givetvis delarna som formar helheten. Där utgör vår gymnasieskola, Katedralskolan, en viktig resurs både idag och för framtiden. Skolväsendet är bland det första som tänkta etablerare och intresserade inflyttare tittar på. Och då kollar man allt från förskola, grundskola till högstadium och gymnasium. I Skara kan vi vara stolta över den kompetenta och engagerade personal som jobbar inom denna sektor. Något som goda resultat visar. Men det finns anledning att se över olika strukturer, t ex skolpengens effekter.

Kommunen är ingen isolerad ö. Vi är beroende av omgivande krafter i form av ett kraftfullt näringsliv. Där ser vi det goda och utvecklade samarbetet mellan kommunens företrädare och näringslivets representanter som en framgångsfaktor. Likaså vill vi moderater uppmuntra kommunen till vidare vyer gällande samarbete över kommun- , institution-, region- och landsgränser.

Med en oppositionsbudget signerad M,C, och KD finns det gott framtidshopp för Skara.

Elisabet Stålarm, oppositionsråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.