Skara representerat under Sverigedagen!

Under lördagen var en grupp Skaramoderater i Stockholm och deltog i Nya Moderaternas riksmöte.
Anna Kinberg Batra togs emot med en stående ovation och inledde sitt tal med ett starkt ställningstagande för ett öppet och tolerant samhälle. Hon presenterade en rad förslag som kan bidra till att stärka människors möjligheter att utvecklas och nå sin potential, bl.a. att man ska kunna få studielån upp till 60 års ålder, och att fribeloppet för studielån ska höjas.
AnnaBatra

Skaras deltagargrupp ägnade även dagen åt en mängd rundabordssamtal kring angelägna frågor. Ur samtal med deltagare från hela Sverige kan vi dra erfarenheter och klokskap som hjälper oss att stärka politiken i Skara i viktiga frågor som ekonomi, välfärd och integration.

– Vi ska använda åren i opposition för att förbereda oss väl för valet 2018, samtidigt som vi dagligen verkar för en sund politik som tror på mänsklig kraft, sa Ulf Kristoffersson.

Skaramoderaterna kan inte annat än instämma!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.