Motion om att motverka barns utanförskap

Ett sätt att motverka barns utanförskap

Idrott och ett aktivt fritidsliv är viktiga faktorer för att barn och ungdomar ska utvecklas och lägga grund för ett aktivt liv och en god hälsa.
Idag finns barn och ungdomar som vill delta i den gemenskap som idrotten erbjuder men som hamnar utanför därför att deras omständigheter är sådana att det av olika skäl saknas möjlighet att stödja barnens aktiviteter. Det kan exempelvis handla om barn i nyanlända familjer. Enkelt uttryckt löper de barn störst risk att falla ur gemenskapen, som behöver idrotten bäst.
Inom idrottsföreningarna kan olika behov identifieras. Vissa barn tvingas lämna föreningsaktiviteter för att de saknar den utrustning som krävs, t.ex. skridskor. I andra idrotter kan det vara de extra kostnader som uppstår i samband med cup-spel och läger som innebär att barn tvingas ge upp sin idrott.
Om idrottsföreningarna hade möjlighet att utifrån identifierade behov söka medel för att göra särskilda insatser för att barn i risk för utanförskap ska kunna ingå i idrottsgemenskapen finns mycket att vinna, både för barnen och ungdomarna och för samhället.
Vi Moderater vill därför att Skara kommun ska utveckla ett projekt som motverkar utanförskap bland barn och ungdomar och som stärker integrationen i vår kommun. Alla barn och ungdomar – oavsett etnisk bakgrund och oavsett familjens ekonomiska resurser – ska ges möjlighet att fullt ut delta i föreningarnas idrottsaktiviteter.

Vi yrkar därför
Att Kommunen, i enlighet med intentionerna i motionen, inför en möjlighet för idrottsföreningarna att söka ett riktat stöd för att barn i risk för utanförskap ska kunna delta i idrottsaktiviteter

För Moderaterna i Skara

Fredrik Öhrberg, Ylva Pettersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.