Rapporten om Djäkneskolan är entydig!

Nu har rapporten om Djäkneskolan som kulturbyggnad publicerats. Västergötlands museum har gjort en studie av Djäkneskolans byggnationer ur kulturhistoriskt perspektiv och slutsatsen är entydig: ”Djäkneskolan är med sin placering intill domkyrkan oöverträffad, omöjlig att ersätta och som byggnadsverk otänkbar att förändra”. Moderaterna anser att den enda tänkbara tolkningen av rapporten är det som faktiskt står: att Djäkneskolan som byggnad ska vårdas och bevaras som den framstående del av vårt kulturarv den är.

simplebooklet.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.