Frågan som aldrig fick ställas!

Charlotte Nordström lämnade i god ordning in en fråga hon ville föra fram i kommunfullmäktige. Frågan handlar om den tilltänkta ombyggnationen av Djäkneskolan, och är en uppföljning av frågor som framfördes i juni gällande beslutsunderlaget.

Ordförande Barbro Hassel meddelade i ett sent mail att Charlotte Nordströms fråga inte fick ställas. Hassel meddelade att Charlotte Nordströms inledning innehöll argument, vilket hon inte ämnade tillåta. Moderata gruppen beslöt därefter att inte ändra i frågan, utan att utgå från Barbro Hassels besked att den inte fick ställas.

Moderaterna menar att frågan var utformad helt i enlighet med kommunallagen. Den borde ha fått ställas i sin ursprungliga form.

Aktuell lagtext
Aktuell lagtext

Frågan som aldrig fick ställas får istället bli frågan som härmed publiceras:

Kommunfullmäktige
2014-09-29

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (s) gällande investeringen i Djäkneskolan som stadshus

Jag ställde en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström här i kommunfullmäktige den16 juni 2014 som berörde underlag för Djäkneskolan som stadshus.
November 2013 togs en budget och ett startbeslut om en av Skara kommuns största investeringspaket – skola och stadshus. Det står tydligt i budgeten att projekteringen av ett stadshus med 140 kontorsarbetsplatser ska påbörjas under 2014 för att säkerställa ett mer utförligt beslutsunderlag inför 2015 års budgetprocess.
I socialdemokraternas planeringsförutsättningar inför budget 2015 och plan 2016-2017 som antogs den 18 juni står att läsa att kommunfullmäktige har beslutat att genomföra ett antal strategiska investeringar för Skara kommuns utveckling. Det står också att utveckling och ekonomiskt ansvarstagande går hand i hand. Så långt var vi överens men jag var dock både bekymrad och fundersam att ord inte övergick i handling. Kommunstyrelsens ordförande citerades i media där det uttrycktes med anledning av den kulturhistoriska inventeringen av Djäkneskolan: ” Det har ingen betydelse att det dröjer. Det viktiga är att vi får besked inför budgetprocessen i november.” Jag ansåg att logiken haltade för kommunstyrelsens ordförande. När kommunfullmäktige ställde sig bakom ett stort investeringspaket med en rösts övervikt så poängterades från både de som var för och emot att det just var ett paket. De två delarna förutsätter varandra. Inte delar – allt hängde ihop grundat i det beslutsunderlag som fanns.
I planeringsförutsättningarna nämndes inte ett ord om investeringspaketet. Budgetprocessen inför 2015 är nu snart slut och vi har ännu inte fått något underlag. Beredningsutskottet har endast ett möte kvar den 6 oktober. Budgetförslaget för 2015 ska presenteras för facken den 13 oktober och antas i kommunstyrelsen den 29 oktober.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför;
Kommer Du att presentera innan information om budgeten ges, ett säkerställt och mer utförligt beslutsunderlag inför 2015 års budgetprocess gällande Djäkneskolan som stadshus?

Charlotte Nordström
Kommunstyrelsens andre vice ordförande (m)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.