Låt oss kraftsamla kring äldreomsorgen!

Det är med oro vi har tagit del av Ewa Ekstams insändare den 5/9 med skrämmande ögonblicksbilder från äldreomsorgen i Skara. Så här får det inte gå till! Ewa Ekstam vill veta hur vi kommunpolitiker ställer oss i valet mellan en stor, påkostad 7-9-skola och en fungerande äldreomsorg. För oss Moderater är svaret enkelt: vi vill prioritera verksamheterna, inte onödiga skrytbyggen. Självklart måste investeringar då och då göras, men dessa måste ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt vis.

Vi måste tillbaka på rätt spår!
Vi måste tillbaka på rätt spår!

Utan att för ett ögonblick ifrågasätta Ewa Ekstams vittnesmål vill vi betona att personalen på våra äldreboenden gör fantastiska insatser varje dag och även nämna att Skara som kommun för äldre rankas förhållandevis högt jämfört med riket i övrigt. Omsorgsnämnden har låtit ta fram en äldreomsorgsplan för 2015–2035 som kartlägger, och diskuterar, nuvarande och framtida behov. Här finns en plattform att bygga vidare på och som nu är på remiss hos partigrupperna.

Vi vill också berätta att Alliansen under rubriken ”Ett bra och tryggt land att åldras i” har en rad förslag om förbättringar bl a äldreboendegaranti, kultur för äldre, förenklad biståndsprövning och fortsatt ledarskapsutbildning. Nyligen skrev Moderata Seniorer i Skara en insändare med en rad förslag, bland annat på ändrade regler vid ansökan om särskilt boende, återkommande läkemedelsgenomgångar och bättre information till de gamla och deras anhöriga om olika boendeformer med mera.

Allt detta tar tid att genomföra, men det Ewa Ekstam beskriver är akuta problem! Då kan vi inte vänta. Vi föreslår därför att kommunen snarast låter göra en översyn av äldreomsorgen. Om kvalitetsförbättringar behöver göras, vilket tycks vara fallet, ska detta ske utan dröjsmål. Alla äldre i vår kommun ska bemötas med värdighet, respekt och god omsorg.

Karl Erik Appeby, Anita Hammar,
Nya Moderaterna i Skara

Texten har varit publicerad som insändare i Sklt 11 september 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.