Behåll Djäkneskolan som skola!

Frågan om ny skola och stadshus handlar för oss om sunda investeringar i lokaler, för att kommunen ska få mer pengar över till verksamheten.

Därför vill Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna bevara Djäkneskolan som skola. Vi vill värna om kulturarvet, och rusta upp Djäkneskolan så att den blir en modern skola med funktionella lokaler för många nya generationer skarabor. Vi vill också bygga en ny, bra 7-9-skola på Teglagärdet, för en mindre mängd elever och också till en betydligt lägre kostnad än en enda stor skola som de rödgröna och Folkpartiet vill driva igenom.

Djäkne

Vi tror på den forskning som visar att mindre enheter och valfrihet leder till att eleverna får en bättre utbildning och når kunskapsmålen, i en tryggare miljö. Det är den politik vi vill förverkliga i Skara under kommande mandatperiod.

Vi vill satsa på mer och tidigare hjälp till barn med behov av stöd, mindre klasser, mer undervisning och ökad studiero. Vi vill ha två bra högstadieskolor där varje elev blir sedd, kan känna sig trygg, och kan tillgodogöra sig de ökade möjligheter till profilering och valfrihet som mindre enheter erbjuder.

Skolorna i Skara ska också i fortsättningen vara i toppklass. Vi vill avsätta mer medel till Katedralskolan för att säkra våra ungdomars tillgång till de bästa utbildningarna. I vår budget finns utrymme för en rejäl kvalitetssatsning i Katedralskolan, finansierad krona för krona.

Vi vill fortsätta att göra Skara ännu bättre och vi vill ta ansvar för helheten.

En röst på oss är det enda alternativet om Du önskar behålla Djäkneskolan som skola och inte som stadshus, bygga en ny Teglaskola och satsa på Katedralskolan.

 

Charlotte Nordström (m)

Gunilla Druve Jansson (c)

Leif Brohede (kd)

Texten har varit publicerad som insändare i Sklt 11 september 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.