Ännu bättre livsvillkor för äldre i Skara

photo3Vi gamla är en stor grupp medborgare. Antalet personer över 75 år beräknas öka
väsentligt under perioden 2015–2021. Vi lever längre!

Vi vill att kommunens verksamhetsansvar ska utövas med stor respekt för de gamlas integritet. Det ska vägleda beslut och verkställighet. De gamla har ofta särskilda behov som måste vara vägledande. Våra viktigaste förslag är:

Boende
Mindre stränga regler vid ansökan om särskilt boende.
God information till de gamla och deras anhöriga om olika boendeformer.
Utred möjligheten till en kommunal del i bostadstillägget.
Öka antalet platser för särskilt boende.

Information – uppsökande verksamhet
Återkommande information för alla vid 73, 76 och 79 års ålder och sedan årligen.
Läkemedelsgenomgångar.
Subventionerad friskvård för förebyggande av ohälsa.

Trafik
Ekonomiskt ansvar för samordning av färdtjänst och Skara stadstrafik (Mjuka linjen).

Kulturstöd
Kommunalt stöd till seniorernas föreningar, med särskilda uppdrag.

Moderata seniorer i Skara

Anita Hammar Karl Erik Appeby

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.