Sant och falskt i politiken

Politik är ingen exakt vetenskap, och den politiker som bara rabblar siffror och statistik väcker, begripligt nog, sällan entusiasm. Men utan faktaförankring finns det stor risk att debatten styrs av känslor och fördomar – och det är just en sådan situation som vi hamnat i nu, både lokalt här i Skara och på riksplanet.

10634108_10152282133612761_1920063829549289433_oDen rödgröna oppositionen beskriver ett Sverige i kris, med galopperande arbetslöshet, växande klyftor och en offentlig sektor i förfall. Stämmer den beskrivningen med den svenska verkligheten? Ligger den i linje med dina erfarenheter i vardagen? Eller bygger den snarast på en fördomsfull och djupt felaktig uppfattning om vad borgerlig politik går ut på: att ett fåtal ska berika sig på de mångas bekostnad, när vi i stället vill stärka alla individers möjlighet att forma sitt liv.

De allra flesta vi möter säger att de fått det mycket bättre under Alliansens åtta år – men de har, inte minst via medierna, fått för sig att det gått mycket sämre för andra. Vilka dessa andra är förblir oklart. Det är känslor och fördomar som styr. Nog vore det bättre om vi hade en någorlunda rättvisande bild av tillståndet i landet inför valet i september? Låt oss titta på några av de mest diskuterade frågorna.

Är arbetslinjen ett misslyckande? Absolut inte! Regeringens enträgna arbete med att skapa bättre förutsättningar för riktiga jobb har varit en succé. Mer än en kvarts miljon arbetstillfällen har tillkommit sedan maktskiftet 2006 – trots en djup ekonomisk kris i vår omvärld, en åldrande befolkning och en generös invandringspolitik. Den arbetslöshet vi har idag beror bland annat på att vi slutat förtidspensionera människor på det slentrianmässiga sätt som skedde tidigare. Sverige har lägst långtidsarbetslöshet i Europa. Läs gärna den meningen en gång till innan du kritiserar regeringen Reinfeldts arbetsmarknadspolitik. Och fundera på vad en rödgrön regering med rosa inslag kan göra för att skapa sämre villkor för det svenska näringslivet och äventyra statens finanser. En arbetstidsförkortning på fem timmar i veckan, som Miljöpartiet föreslår, beräknas kosta Skara kommun närmare 70 miljoner i förlorade skatteintäkter. Per år.

Är ungdomsarbetslösheten skrämmande hög? Nej, det stämmer inte. När man nämner siffran 25 procent glömmer man bort att där ingår studerande som söker extrajobb. Den verkliga ungdomsarbetslösheten ligger på cirka 6,6 procent. Den är därmed mindre än när Alliansregeringen tillträdde. Med höjd restaurangmoms och arbetsgivaravgift, som oppositionen föreslår, lär den knappast sjunka. Tänk på konsekvenserna för exempelvis Skara sommarland!

Har Alliansens skattesänkningar bara gynnat de rika? Nej, så är det inte. Enligt Finanspolitiska rådet har de största inkomstökningarna till följd av skattesänkningar skett hos dem som har allra lägst inkomst. Den tiondel som har lägst inkomst har fått en inkomstökning som är tre gånger så hög som för övriga grupper (ursäkta matematiken – men det är viktigt att den här sanningen kommer fram). Alliansen har gjort det lönsamt att arbeta – för alla. Vill vi inte ha det så?

Ökar inkomstklyftorna i samhället? Nej, nästan inte alls. Pratet om de växande klyftorna är en av oppositionens paradgrenar. Men inkomstojämlikheten ökade mycket lite mellan 2006 och 2012. Den stora ökningen skedde mellan 2002 och 2006, under socialdemokraten Göran Perssons tid. Det pratas det mycket tyst om.

Har regeringen urholkat välfärden? Nej, nej, nej! Om man skulle tro de rödgröna har Alliansregeringen gjort sitt bästa för att montera ned välfärden exempelvis genom att sänka skatterna. Sanningen är den omvända. Tack vare arbetslinjen har kommunernas skattemedel under Alliansregeringen ökat från cirka 450 till runt 600 miljarder kronor – pengar som kan användas i bl.a. skola och omsorg. Det är inte heller sant att vårdföretagen (som står för ungefär 10 procent av vården) eller friskolorna (med mindre än var sjunde grundskoleelev) har tagit över eller tjänar grova pengar. Tro inte på skandalpressen!

Vi skulle kunna fortsätta fråga efter fråga och visa med siffror hur Alliansregeringen under sina åtta år skapat ett bättre Sverige för de allra flesta. Är det sådana fakta som ska avgöra vem som får din röst – eller låter du känslor och fördomar styra?

Lars Olén och Svante Skoglund, kandiderar för Moderaterna i Skara

Texten har varit publicerad i Sklt 28/8 – 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.