Ett ännu tryggare – och snyggare – Skara!

photo3Den faktiska tryggheten har ökat i Skara, och brottsligheten har minskat. Trots denna glädjande utveckling är det en hel del invånare, särskilt äldre, som känner sig otrygga. Därför är det självklart för oss Moderater att fortsätta arbeta för ett tryggare och snyggare Skara. En viktig insats är att återinföra fältassistenter och på så vis stödja en positiv utveckling för våra ungdomar.

Vi Moderater vill också arbeta vidare med de förslag som finns för stationsområdet – projekt Banvallen – och på så vis knyta samman stadshalvorna till en hel stad. Vi vill i samarbete med fastighetsägare och handel (MEGA) fortsätta göra centrum mer attraktivt; vi vill dessutom rusta upp Botan och göra andra trädgårdssatsningar.

En ren och välskött närmiljö är avgörande för att Skaras kvaliteter som den trivsamma småstaden ska komma till sin rätt. Vi Moderater vill att fastighetsägare och näringsidkare intensifierar arbetet att tillsammans med kommunen sanera klotter och städa upp vid nedskräpning. Tillsammans kan vi göra Skara ännu tryggare och snyggare.

Skara ska ha nolltolerans när det gäller brott, klotter, och nedskräpning!

 

Charlotte Nordström, Lennart Alexandersson, Svante Skoglund

Nya Moderaterna i Skara

 Texten har varit publicerad i Nlt, 27/8 – 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.