För en ännu bättre skola

Katedralskolan1Varje barn är unikt, och har unika förmågor och behov.

Varje barn gynnas därför av mångfald och ett brett utbud inom skolan, och av möjligheten att välja skola.
I Skara har vi fantastiskt fina skolor. Våra elever lyckas väl med sina studier och hör till de mest nöjda i landet – vi ligger i 5 i topp både vad gäller elever i åk 5 och i åk 8. Detta efter sju års allianssatsningar på valfrihet, skickliga lärare och moderna verktyg. Vi Moderater vill nu bygga vidare på denna goda grund genom att satsa på mindre grupper, särskilt för elever i yngre åldrar, läslyft och mattelyft samt tidiga insatser för barn med särskilda behov.

Våra barn och ungdomar i Skara ska kunna välja skola. Vi tror på den forskning som visar att valfrihet och mindre enheter ger bättre skolor. Två högstadieskolor, kompletterade av Friskolan Metis, erbjuder valfrihet, bättre förutsättningar att profilera verksamheten och större möjlighet för varje elev att bli sedd. Detta är därför den politik vi Moderater vill satsa på!
Katedralskolan är otroligt viktig för Skara. Här ska eleverna även fortsättningsvis få en gymnasieutbildning i toppklass. För att det ska vara möjligt vill vi Skaramoderater skjuta till extra medel under den korta period då elevantalet minskar. Vi har sedan ett förslag på en stabil lösning på ekonomin genom en översyn av skolpengen som vi vill ska anpassas för att bättre stämma överens med de faktiska kostnaderna för Katedralskolans olika program. Vi Moderater ser Katedralskolan som en värdefull tillgång och en investering i framtiden, inte som ett svart hål.

Vi anser också att det är en självklarhet att satsa på karriärreformen som ger skickliga lärare ett rejält lönelyft och möjligheten att använda sina kunskaper för att utveckla skolan. Denna reform som är den största politiska satsningen på lärarna de senaste decennierna har man under socialdemokratisk ledning misslyckats med att implementera i Skara. Det tänker vi ändra på.

Med sunda investeringar i det som ger bäst effekt för varje barn, varje elev, bygger vi en ännu bättre skola i Skara!

Ylva Pettersson
Jonas Ahlström
Charlotte Nordström
Skaramoderaterna

Texten har varit publicerad i Sklt 22 augusti, 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.