Skarasommar med Moderaterna

Sommaren har bjudit på underbara dagar. Skaramoderaterna har under många år satsat på kultur- och andra evenemang i kommunen, och det är roligt att se hur dessa aktiviteter blivit populära inslag i Skarasommaren.

Vi gläds också att att få massor med tillfällen till samtal om omsorgen, företagandet, jobben, miljön, skolan och hur vi gör Skara ännu mer attraktivt att leva och arbeta i. Tillsammans ska vi se till att Skara i höst får en politisk ledning, M, C och Kd, som har kompetensen och erfarenheten såväl som visionerna!

[blaze]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.