Våra tunnor är fulla med god politik!

I en insändare i Sklt den 6 juli ifrågasätts oppositionens hållning i skolfrågan av Håkan Ehn, Socialdemokraternas gruppledare i Skara. Det är ett märkligt inlägg. För det första liknar Ehn oss vid tomma tunnor som ”skramlar mest”. Den liknelsen är obegriplig; vi Moderater har en mängd konkreta och ansvarsfulla förslag för hur Skara kan bli ännu bättre i framtiden, inte bara när det gäller skolan.

För det andra är det tydligt att Ehn inte lyckats ta till sig det resonemang om skolan som Skaras varumärke som Svante Skoglund för i sin insändare den 3 juli. Ehn påstår att ”Skoglund argumenterar för en skola byggd på traditioner i stället för framtiden”. Det är illa läst. Så här skriver Skoglund ”De utbildningar som kommunen erbjuder ska präglas av moderna och evidensbaserade metoder. Men genom att lyfta fram vårt arv betonar vi kontinuitet och kvalitet; på så vis formar vi ett värdefullt varumärke som håller över tid.” Vårt syfte med att behålla Djäkneskolan som skola är alltså att bättre rusta kommunen inför framtiden.

Skolan: Moderaterna kan se ljuset i tunneln medan den socialdemokratiskt styrda majoriteten bara ser ett svart hål.
Skolan: Moderaterna kan se ljuset i tunneln medan den socialdemokratiskt styrda majoriteten bara ser ett svart hål.

För det tredje hävdar Ehn att M, C och KD inte kunnat bestämma sig i skolfrågan. Det är en ren historieförfalskning som S försöker basunera ut gång på gång. Alliansen fattade i november 2010 beslut om två högstadieskolor (med bevarad Djäkneskola som en av dem). Det var de rödgröna som med stöd från SD sedan rev upp det beslutet i juni 2011. I annat fall hade Skaraborna idag haft två välfungerande högstadieskolor, och ett nytt äldreboende hade sannolikt varit i full gång.

För det fjärde genomför Ehn en räkneövning som förvånar. Han konstaterar att oppositionens skolförslag kostar sammanlagt 315 miljoner och verkar på allvar mena att det är detsamma som den rödgröna majoritetens investeringspaket. Men paketet ligger ju på minst 418 miljoner! Hur Ehn trollar bort en skillnad på drygt 100 miljoner kronor är en gåta. För oss Moderater är 100 miljoner kronor mycket pengar – som vi hellre satsar på bland annat äldreboende, aktivitetshall och Katedralskolan i stället för på ett onödigt skrytbygge.

Slutligen undrar Ehn hur vårt förslag kan göra det bättre för elever och lärare. Så här lyder vårt svar, i korthet:

* Genom att behålla och rusta upp Djäkneskolan stärker vi kommunens varumärke som skolstad. Det ger alla Skarabor en bättre framtid.

* Två mindre skolenheter i stället för en ger en småskalighet och trygg miljö, där varje elev blir sedd. Möjligheten till pedagogisk variation och profilering ökar för lärarna.

* En undersökning från Reforminstitutet visar att kommuner med endast en högstadieskola har väsentligt sämre resultat. Mångfald berikar!

* Idag försvagas Katedralskolans ekonomi av dåligt lokalutnyttjande. Med ett centralkök på Katedral – den skola där flest portioner serveras – utnyttjar vi resurserna mest effektivt.
* Ett kostsamt nybygge hotar att försvaga kommunens ekonomi. Vi vill i stället använda pengarna för att bland annat göra läraryrket mer attraktivt så att vi kan fånga in duktiga pedagoger. Vi vill också satsa på kompetensutveckling av befintlig personal.

Det är inte tomt skrammel du hör från oss, Håkan Ehn. Det är framåtsyftande politik som tar ansvar för Skarabornas pengar.

Charlotte Nordström, Svante Skoglund och Leif Chressman Nya Moderaterna i Skara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.