Dubbelstöten mot Skara Sommarland!

Visst kommer Du ihåg. Ditt första jobb. För många närmar sig den dagen nu, lagom till skolavslutningen. Skara Sommarland innebär glädje för så många. Inte minst för unga Skaraborgare eftersom det är en av Skaraborgs största ungdomsarbetsplatser.

Skara Sommarland har en viktig samhällsekonomisk betydelse för Skaraborg. Förutom intäkter som genereras är nöjesparken en enorm ungdomsarbetsgivare, där många får sitt första jobb. Alliansregeringens jobbstimulerande åtgärder som bl a sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt restaurangmoms, har inte bara lett till fler nyöppnade restauranger utan också fler unga i arbete. På bara tre år har besöksnäringen fått över 700 helårsarbeten endast i Västra Götaland och totalt tusentals fler jobb i resten av Sverige.

Foto av Tranan på Skara Sommarland: Margo Akermark
Foto av Tranan på Skara Sommarland: Margo Akermark

Enbart Skara Sommarland anställer över 450 personer, varav endast 16 är helårsarbeten. Resterande anställda är till två tredjedelar under 25 år.

Därför är det direkta slag mot ungdomsjobb i Skaraborg, när (S) (MP) och (V), föreslår fördubblad matmoms och höjda arbetsgivaravgifter för unga. Detta är enligt branschen själva, dubbelstöten, mot restaurang- service- nöjesbranchen-jobben etc. Studier av bl a Konjunkturinstitutet, Tillväxtanalys, Visita m fl, visar att effekterna av detta är flera. För nöjesparker runtom i Sverige t ex innebär detta att man skulle tvingas till kortare öppettider, höjda biljettpriser och dessutom betydligt färre unga anställda.

Alliansregeringen vill däremot säger nej till dubbelstöten och vill snarare sänka arbetsgivaravgiften för unga ytterligare. Vi avser att fortsätta att förbättra och utveckla åtgärder för företag att anställa fler unga genom att göra det billigare, enklare och skapa fler vägar till arbetsmarknaden för unga.

 

Charlotte Nordström (M)

Oppositionsråd Skara

Ordförande i turism- och besöksnäringsutskottet Skaraborgs Kommunförbundet

 

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Europaparlamentariker- kandidat

Texten har varit publicerad som insändare i Sklt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.