För ett öppet Europa och ett välkomnande Skara!

Orosmolnen tornar upp sig över vår del av världen. Höger-och vänsterextremistiska rörelser växer sig starka, och i Europas utkanter skramlas det med vapen. De demokratiska värderingarna hotas – och EU behöver därför vårt stöd, mer än på länge.

Allt i EU:s politiska värld är långt ifrån perfekt. Krånglet och klåfingrigheten måste minska. Men vi får aldrig glömma att det viktigaste med EU är att värna freden och friheten på en kontinent som så många gånger varit skådeplatsen för förföljelse, krig och massmord. Vi får aldrig låta rasismens och krigets fasor ännu en gång hemsöka Europa!
IMG_6612
Genom att den 25 maj rösta på ett av de partier som är för ett öppet och demokratisk Europa stärker du EU:s möjligheter att slå vakt om fred och samförstånd. 

På samma sätt som vi vill ha ett öppet och demokratiskt Europa vill vi ha ett Skara som är välkomnande och där alla får plats. En av de första sakerna som vi kommer att göra i höst – om vi får en majoritet med oss –är att tillsammans med idrottsföreningarna starta ett projekt som stärker integrationen i vår kommun. Alla barn och ungdomar, oavsett etnisk bakgrund och oavsett familjens ekonomiska resurser, ska ges möjlighet att fullt ut delta i föreningarnas idrottsaktiviteter i kommunen. Så vill vi bidra till ett ännu bättre Skara – i Europa! 

Björn Magnusson, Selma Mujanovic, Charlotte Nordström, Ylva Pettersson, Svante Skoglund – samtliga kandiderar för Nya Moderaterna
Texten har varit publicerad som insändare i Sklt 21 maj 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.