Konkreta förslag till sunda investeringar

Vi vill investera för långsiktighet och enighet

M/C/KD vill med det här dokumentet förklara HUR vi vill fortsätta med de tunga
investeringsärenden, som vi kan se är nödvändiga inom de närmaste mandatperioderna. Vi har lyssnat in vad Skaraborna tänker och tycker, och vad som ska genomföras för att hitta verksamhetsutveckling. Därför behövs sunda investeringar.
Skara kommun står inför flera investeringsbeslut som är beroende av varandra. Det är viktigt att dessa investeringar uppvisar en god balans i förhållande till ekonomi, utnyttjande, verksamhet och god hälsa. Investeringarna ska vara bra för Skaraborna och kommuninvånarna ska känna sig nöjda och ha glädje över att det satsas på utveckling av verksamheten.
Skara kommun skulle idag ha haft två moderna högstadieskolor med bra verksamhet, om kommunfullmäktiges beslut inte hade blivit upprivet. Projektet avbröts och förhalades genom beslut på kommunfullmäktige i juni 2011 av en majoritet med Socialdemokrater, Miljöpartister, Vänsterpartister och Sverigedemokrater. Beslutet fattades med minsta möjliga majoritet – en röst övervikt.

För en hoppfull framtid!
För en hoppfull framtid!

Våra förslag

* Behåll två högstadieskolor; en ny 7-9 skola med plats för 300 elever och en
moderniserad Djäkneskola för 250 elever.
* Omlokalisera centralköket till Katedralskolan, som har överytor och livsmedelslokal
* Aktivitetshall på Vilanområdet i samverkan med föreningarna, genom en OPP-lösning
* Bygg två LSS-boenden på lämpliga platser som kan vara t ex Bullerbytomten och kv
Munin. Samtidigt får Skara ett välkommet tillskott av lägenheter som behövs för
bostadsrotation, alternativt utveckla ett ”Trygghetsboende för äldre” i denna fastighet
* Särskilt äldreboende – bygg den på Teglagärdet; antingen där nuvarande Teglaskola
ligger eller längs med Viktoriasjön
* ”Trygghetsboende för äldre” – ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att hitta lämpligt område.

Skara, 2014-04-30

Charlotte Nordström (M) Gunilla Druve Jansson (C) Leif Brohede (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.