Fredrik Nordströms kullerbytta

I kommunfullmäktige 28 april ställde Charlotte Nordström frågan till Fredrik Nordström (S) huruvida han anser att kommunstyrelsen har rätt att sätta sig över kommunfullmäktiges beslut i skolfrågan. Frågan föranleds bl.a. av att man under Fredrik Nordströms ledning nu beslutat gå ut med ett underlag för upphandling som är 8 miljoner dyrare än kommunfullmäktige beslutat, och då är inte de två miljoner inräknade som är kostnaden för arkitekttävlingen som hölls under processens gång.

Fredrik Nordström svarade att han inte ansåg att kommunstyrelsen har rätt att sätta sig över kommunfullmäktiges beslut. På vilken grund han ändå tänker göra just det framgick inte.

Vi stödjer verksamhet och god ordning!
Vi stödjer verksamhet och god ordning!

Fredrik Nordström sammanfattade sitt förhållningssätt med att han tycker det är trist att debatten ska haka upp sig på siffror.

Vi kan inte låta bli att stillsamt undra hur det kommer sig att Fredrik Nordström anser att dessa tio miljoner extra som tillkommit är så försumbara att de inte ens är värda att diskutera eller fatta beslut om i fullmäktige, medan 4 miljoner till Katedralskolan för att våra ungdomar ska kunna få den kvalitet i sin utbildning de behöver är en fullständig omöjlighet att bejaka.

Vilken sorts ansvar tar man då för Skaras invånare och ekonomi?

Det är tydligt att den nya majoriteten inte skyr några medel för att genomföra sitt ekonomiskt oansvariga projekt – trots att det leder till en underminering av kvaliteten i verksamheterna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.