Varför klarar inte (S) att satsa på lärarna?

Följande insändare publicerades 11 april i Sklt:

SKL rapporterar nu att eleverna i Skara både trivs i skolan och lyckas med sina studier. Grundskolans elever hör till de nöjdaste i landet visar denna undersökning som genomförts 2012-2013. Detta är fantastiskt roligt, och till stor del en följd av träget utvecklingsarbete av engagerade och skickliga lärare.

Lärarnas löner har länge halkat efter rejält och detta lyfts som en av de främsta anledningarna till att yrket tappat attraktionskraft, tillsammans med de allt sämre arbetsvillkoren. Här i Skara kan vi ändå se att lärarna bedriver en undervisning med fantastiskt fina resultat. Politikerna borde väl då se det som en absolut prioritet att lyfta och bekräfta dessa lärare?

Regeringen har avsatt medel för att tillsätta s.k. karriärtjänster. Dessa tjänster ska gå till legitimerade lärare med utomordentliga vitsord som på ett framstående sätt utvecklat sin undervisning. När dessa statliga medel infördes hörde Skara till de kommuner som förra året, trots att det var kort om tid att ansöka, lyckades få dessa bidrag och inrätta samt tillsätta karriärtjänster. En handfull lärare fick då chansen att både ta sig an utvecklingsuppdrag och få en rejäl löneökning.

377088_305869806100448_100000322925312_1051509_270154903_n

I år har anslagen till karriärtjänster mångdubblats och antalet kommuner som hunnit utveckla rutiner för att ansöka om dessa medel har också ökat. Våra grannkommuner utökar nu antalet karriärtjänster för lärare så att det pedagogiska utvecklingsarbetet ska stödjas och skickliga lärare äntligen få högre lön.

Skara skiljer sig från mängden. Skara har nämligen inte lyckats ansöka om dessa otroligt attraktiva medel för inrättande av karriärtjänster i tid, trots att man länge vetat om att ansökan skulle in. Här ska inga skickliga lärare få chansen att med statliga medel få göra karriär, ägna sig åt utvecklingsarbete och få lön för mödan!

Jag har några frågor till Sebastian Clausson, ordförande i BUN: Varför har Skara inte lyckats ansöka om dessa anslag i tid? Anser du att det inte finns några skickliga lärare i Skara som hade varit värda att denna arbetsuppgift prioriterades? Anser du att satsningar på lärare och skolutveckling är så lågprioriterade att den förvaltning du ansvarar för inte behöver se till att anslag för karriärtjänster söks?  Har du helt enkelt prioriterat bort lärarna och elevernas behov av skickliga pedagoger som ägnar sig åt utvecklingsarbete och att sprida goda exempel? Är skolan inte ens värd att du hade tagit ditt ansvar som ordförande i nämnden att se till att Skara kunde få in en korrekt ansökan i tid?

Anser du att skolan, och våra barn och ungdomar, är ett sådant ”svart hål” att du inte ens vill satsa lite på lärarna när satsningen kan betalas med statliga medel?

Ska vi se detta som symtomatiskt för Sebastian Claussons, de rödgrönas och folkpartiets ambitioner för skolan, lärarna och eleverna i Skara?

 

Ylva Pettersson, kandidat i valet till kommunfullmäktige i Skara för (M).

(Ovan återgivna text är ursprungsinsändaren, inte den något förkortade version som publicerades i Sklt.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *