Den styrande minoriteten har tappat greppet om skolan i Skara

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.

Moderaternas ledamöter i BUN, Patrik Ragnar, Emma Ophus och Lotta Grönlund, Oppositionsrådet Ylva Pettersson och Gruppledare Fredrik Öhrberg.

I måndags (3/10) kom Lärarförbundets nationella utvärdering av skolkommunerna och det är ett tungt besked att Skara i år tappar från förra årets placering 154 till årets placering 198. Den socialdemokratiska minoritetsledningen har helt tappat greppet om skolan!

Vi har flera gånger kunnat läsa i tidningarna hur oreda och stök breder ut sig i grundskolan, då barn får inte arbetsro och lärare inte får möjlighet att prioritera undervisning. När vi Moderater pratar med kommuninvånare på stan, vare sig det är föräldrar eller medarbetare i skolverksamheten så vittnar det om en situation som är så ohållbar att om trenden inte bryts kommer vi garanterat att sjunka ännu lägre till nästa år. Vi har fantastisk personal i våra skolor – det som krävs är en politisk ledning som kan visa mod och förmåga att ge den personalen förutsättningar att göra sitt bästa i professionell frihet. Vi Moderater har en rad konkreta förslag för en bättre skola i Skara:
* Kvalitetsmål för kontinuerlig kompetensutveckling av all personal i skolan
* Ökade ekonomiska resurser till barn- och ungdomsskolan
* Ökade satsningar på undervisningstid – den timplanslösa skolan får inte innebära att eleverna i Skara får mindre undervisning än i andra kommuner.
* En riktlinje för hur vi behåller legitimerade lärare och annan kvalificerad personal i skolan, kopplad till nödvändiga resurser
* En riktlinje om att Skara ska söka tillgängliga statsbidrag för kvalitetsutveckling i skolan, och utnyttja dem till fullo.
* En översyn med hjälp av extern kompetens, av linjeorganisationens gagn för skolan. Vi måste ha modet att organisera oss för verksamheten, och inte hålla fast vid strukturer som inte bidrar till utveckling och ett gott arbetsklimat.
* En plan för ökad personaltäthet i förskolan.
* Utvecklat samarbete mellan Omsorgsnämnd och Barn och Utbildningsnämnd för att förstärka elevhälsan.

Vi ligger långt efter Mariestad (8) och Skövde (71) som båda höjt sina placeringar på listan. Skara sjunker bland annat i andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9 och vi ligger lågt ner på listan över lärarlöner (228/290) i en tid när våra verksamheter har svårt att rekrytera och behålla personal. Det här är inte värdigt Skara. Våra barn och unga förtjänar att ha en skola i toppform.

Skara har en lång tradition av att vara en stolt skolstad. Utbildning och bildning är en vital del av stadens identitet och avgörande för vår framtid.
Vi Moderater i opposition kommer att göra vårt yttersta för att Skara ska vända resultaten och istället för att sjunka mot botten klättra mot toppen.

För Moderaterna:

Emma Ophus
Patrik Ragnar
Lotta Grönlund Plöen
Johan Hjertén

Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Texten publicerades i media som insändare 7/10-16

(S) vill inte debattera politik!

Skara fullmäktige samlades i måndags kväll. 45 (44 närvarande) skulle fatta beslut.
Det hela var över på nästan en halvtimma. Det var besvarande av motioner och enkla expeditionsärenden. Det kunde varit annorlunda!
Vid kommunstyrelsens förra möte, den 7 september hade vi att behandla frågan om Skara kommuns inställning i frågan om regionens eventuella utökning. Förslag om att Värmland ska föras över till Västra götalandsregionen finns. Därmed ökar vår region med 16 värmländska kommuner.

Att föra en öppen diskussion är en del av demokratins respekt för medborgarna.

Att föra en öppen diskussion är en del av demokratins respekt för medborgarna.

Vi Moderater ansåg, att ärendet är av viktig principiell art, och att det därför borde diskuteras i kommunfullmäktige som är kommunens högsta instans och där alla intresserade kan ta del av debatten. Som Moderater anser vi att bred demokratisk förankring är av yttersta vikt, men vårt yrkande röstades ner i kommunstyrelsen.

Den socialdemokratiska minoritetsledningen bör rimligen ha känt till den tunna ärendelistan inför kommunfullmäktige, och varit medvetna om att utrymme för en politisk diskussion fanns. Ändå blev frågan icke debatterad och vi fick gå hem från fullmäktige i måndags kväll efter en halvtimme.

Sven-Olof Ask, Ylva Pettersson, Fredrik Öhrberg
M-ledamöter i kommunstyrelsen Skara

Insändaren publicerades i media 29/9-16