Ta vara på allas kraft!

För att samhället ska vara fortsatt starkt och erbjuda alla människor möjlighet att leva ett rikt liv krävs att näringsliv, myndigheter och organisationer samverkar för att varje individs kraft och förmågor ska komma till sin rätt. Detta är kärnfrågor för Moderaterna, och för andre vice ordförande Elisabeth Svantesson.

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker Bert Karlssons Rullebo

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker Bert Karlssons Rullebo

Under ett besök i Skara har Svantesson träffat Bert Karlsson och pratat om hur mottagandet av människor som kommer till Sverige på flykt undan krig och förtryck ser ut idag, och vad som bör utvecklas för att förenkla och förbättra. Svantesson fick också möjligheten att besöka Rullebo och samtala med Bert Karlsson kring förutsättningar för nybyggnation i kommunerna.

Därefter följde ett besök på Planeten som bedriver verksamhet för människor i utanförskap, eller i risk för utanförskap. På Planeten finns en kravlös mötesplats som kan verka som en livboj för människor som tappar, eller inte ännu har funnit, fotfästet i samhället. Elisabeth Svantesson lyfte hur viktigt det är att värna om civilsamhällets erfarenheter, driv och kunskap för att vi alla gemensamt ska kunna bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle. Oppositionsråd Ylva Pettersson och Skaramoderaternas ordförande Markus Hagberg tog upp hur samarbetet med civilsamhället är en viktig grund för kommunens utveckling av projekt för social hållbarhet, satsningar som återspeglas i M, C, Kd:s gemensamma budget.

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker IAC Group i Skara

Elisabeth Svantesson och Ylva Pettersson besöker IAC Group i Skara

Ett besök på IAC visar hur viktigt det är att se alla människor som potentiellt värdefulla medarbetare i ett företag. På IAC har man framgångsrikt arbetat med olika former av internutbildningar och samarbeten med externa instanser för att ge varje individ som söker och får arbete och vill utvecklas på arbetsplatsen en chans att stärkas på jobbet. Elisabeth Svantesson instämmer i behovet av att kombinera framgångsrikt företagande med social hållbarhet, en väg framåt för ett starkt Sverige som tar vara på alla människors kraft, och ger alla människor möjligheter att bidra och utvecklas.

Integration – rätten att bidra!

Svar till SD angående Skaras integrationsstrategi

Alla människor som lever i vårt samhälle måste också få möjligheter att vara med och bidra till det. Det är Moderaternas utgångspunkt. Det var denna kärnvärdering som låg bakom att vi Moderater lade en motion om att Skara skulle ta fram en integrationsstrategi, och det var denna kärnvärdering som alla utom SD ställde sig bakom.

 

Vi utgår från att alla människor är och kan vara en tillgång för vårt samhälle. Vi ser människan som unikt värdefull.

Ylva Pettersson, oppositionsråd och Fredrik Öhrberg, gruppledare.

Ylva Pettersson, oppositionsråd och Fredrik Öhrberg, gruppledare.

Vi anser därför att strategierna från samhället för att ge varje människa, utifrån var och ens förmåga, likvärdig möjlighet att bidra och vara delaktig är grundläggande. Att ge alla människor samma rättigheter genom att axla samma skyldigheter, är avgörande för vår gemensamma framtid.

 

Liksom Anders Forsberg och Barbro Magnusson använder litterära jämförelser menar vi att SD:s människosyn påminner om H C Andersens Snödrottningen, där skärvor från en magisk spegel kan fastna i ögat och få den drabbade att se världen som ond och hotfull, liksom människorna i den. Vi menar istället att varje människa som vill stärka sina möjligheter att bli en produktiv och engagerad del av ett solidariskt och hållbart samhälle måste få allas vårt stöd i detta. Integration och inkludering handlar inte om rätten till bidrag, utan om rätten att bidra!

 

Plocka ut den populistiska skärvan ur ögat, och våga se varje människa för vad hon är och gör, istället för att generalisera och fördöma. Ge varje individ möjlighet att vara med i våra gemensamma ansträngningar att utveckla samhället – så ger ni er själva möjligheten att varje dag bli glatt överraskade!

 

 

Ylva Pettersson, oppositionsråd (M)

Fredrik Öhrberg, gruppledare (M)